Regulamin

Regulamin dokonywanie zakupów w sklepie wineandmore.pl


§ 1 Strony transakcji

1. Nabywcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.
2. Właścicielem sklepu wineandmore.pl jest :
7PEAK Marcin Springer
ul. Felińskiego 36/2,
01-653 Warszawa
Kontakt telefoniczny: /+22/ 839 0 600
3. Zamówienia realizują bezpośrednio nasi partnerzy handlowi, firmy specjalizujące się w dystrybucji win i alkoholi, posiadające wszelkie stosowne koncesje, warunkujące możliwość obrotu oferowanymi za naszym pośrednictwem towarów.

§ 2 Oferta sklepu

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Wszystkie towary posiadają właściwe dla siebie certyfikaty przydatności.
3. Oferta sklepu zachowuje swą ważność na terenie Polski.
4. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych, pisemnych ustaleń.
5. Zarząd sklepu zastrzega sobie możliwość błędów na stronie WWW. Wszelkie stwierdzone rozbieżności będą natychmiast korygowane a ewentualne różnice, mające znaczenie dla realizacji zlecenia, natychmiast przekazywane klientom sklepu.
Uwaga: Roczniki win podane w opisie bądź na wizualizacjach mogą ulec zmianie w przypadku zaktualizowania oferty dostawcy.

§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie wineandmore.pl, pocztą elektroniczną, z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych w formularzu zamówienia zawartym na stronie WWW.
2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną, najpóźniej w następującym dniu roboczym.
3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 3 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury lub paragonu fiskalnego, bez konieczności uzyskania jego podpisu .
5. W przypadku zamówień o przewyższających standardy firmy wielkościach, może być wymagana wpłata zaliczki umożliwiającej zlecenie.
6. Zaliczka pobierana jest zwyczajowo w przypadku zleceń zawierających modyfikacje produktu bazowego, np. nanoszeniu logo klienta lub personalizacji.

§ 4 Formy płatności

1. Gotówką przy odbiorze towaru, dla zamówień nie przekraczających 12 000 zł.
2. Przelewem elektronicznym, z wykorzystaniem usługi płatniczej „Przelewy24".
3. Możliwe jest wystawienie faktury pro-forma, na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty.

§ 5 Transport

1. Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski zgodnie z cennikiem wybranej firmy kurierskiej uwzględniając taryfę najatrakcyjniejszą dla Odbiorcy.
2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka (lub jej opakowanie zewnętrzne, jeżeli występuje) nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".
3. UWAGA ! Uwzględnienie specjalnych życzeń Klienta precyzujących czas dostawy towaru (takich jak: konkretna data, pora dnia, godzina lub przedział czasu) może zostać uwzględnione , o ile zakładają to możliwości firmy Kurierskiej (Spedycyjnej). Precyzując wspomniane warunki dodatkowe, Klient zobowiązuje się pokryć wynikające z tego tytułu opłaty, zgodnie z taryfikatorem firmy Kurierskiej (Spedycyjnej).
O wysokości opłat Klient zostanie poinformowany przez Dział Obsługi Klienta wineandmore.pl, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
4. Akceptacja niestandardowych warunków dostawy wymaga zachowania formy pisemnej (w tym wiadomości e-mail)

§ 6 Gwarancja

1. Każdy oferowany towar posiada certyfikat przydatności wystawiony przez producenta. Informację o składaniu ewentualnych reklamacji udzielają pracownicy wineandmore.pl.
2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego nabycie towaru.

§ 7 Poufność danych

1. Dane klienta otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są przez wineandmore.pl z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez Prawo Polskie.
2. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu.
3. Właściciel sklepu wineandmore.pl zastrzega sobie prawa wykorzystywania przechowywanych danych w celach prowadzenia programów lojalnościowych, weryfikacji jakości oferowanych usług oraz kontaktu z Klientem w celach związanych z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażnym.
4. Zebrane dane NIE zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim, nie związanym z wineandmore.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sklep wineandmore.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
2. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

najlepsze wina w zestawie tanie wina